Go directly to content

Go directly to search

Det Gode Vertskapet

Vår visjon i Rica Hotels er at; vi skal være best på gjesteopplevelser! For å kunne nå vår visjon har vi utviklet løfter og verdier som er retningsgivende for alle medarbeidere i Rica Hotels.

Rica Hotels’ verdier er; Kvalitet, Gjestfrihet, Fleksibilitet og Samspill. Disse verdiene skal være grunnleggende for vår atferd, ledelse og prioriteringer. Vi må leve som vi lærer, og vi må ha løfter og verdier som møter og helst overgår gjestenes forventninger.

Det å love noe eller gi et løfte om noe, skaper forventninger. Våre gjester gjør valg basert på forventede fordeler og opplevelser. Valgene gjøres av rasjonelle eller emosjonelle grunner. Våre løfter trekker frem noen av de viktigste grunnene til å velge et Rica hotell;
• Vi finner smarte løsninger
• Vi skaper høy trivsel
• Vi gir en positiv og annerledes konferanseopplevelse
• Vi tilbyr et enkelt og effektivt samarbeid

Det Gode Vertskapet – Hva betyr det for Rica Hotels?
Som vertskap skal vi utstråle en ekte glede for å ha gjesten på besøk. Gjesten skal føle seg sett, hørt og tatt vare på. Vi skal skape en positiv opplevelse som gjør at gjesten vender tilbake til oss.

Vår forretningsidé skal sitte i ryggmargen: Som «Det Gode Vertskapet» skal vi levere hotelltjenester med kvalitet og markedsrettede produkter til forretningsmarkedet, privatmarkedet og kurs- og konferansemarkedet.

Share this page

Did you find what you're looking for?

Yes No
Sign up for our newsletter Send

Sign up for our newsletter

Sign up for our newsletter

Best rate guarantee