Go directly to content

Go directly to search

Rica Akademiet

I et stadig tøffere marked er det essensielt å ivareta og videreutvikle de menneskelige ressursene, da disse er vårt største og viktigste konkurransefortrinn. En forutsetning for og lykkes er kontinuerlig utvikling og forbedring.

Å være kompetent innebærer å ha en god kunnskapsbase og å kunne anvende kunnskapen i praksis. De forventninger våre gjester og medarbeidere har til oss som vertskap er i kontinuerlig utvikling. Derfor er kompetansetilførsel viktig for alle våre medarbeidere.

En vesentlig form for kompetanseutvikling i Rica Hotels skal være det man daglig høster av erfaring og utveksling av kunnskap, i kombinasjon med sentrale utviklingstiltak.

Rica Akademiet er fellesbetegnelsen på ulike kompetanseutviklingstiltak i regi av Rica Hotels. Akademiet tilbyr e-læring, ulike kurs, et salgsakademi og en modulbasert lederskole. Rica Akademiets lederskole gir mellomledere en grunnleggende lederkompetanse.

Share this page

Did you find what you're looking for?

Yes No
Sign up for our newsletter Send

Sign up for our newsletter

Sign up for our newsletter

Best rate guarantee