Go directly to content

Go directly to search

Sikkerhet for deg og for oss

Millioner av mennesker passerer inn og ut av våre hoteller hvert eneste år. Som ”Det Gode Vertskapet” er det vår plikt at alle, fra du som vår gjest til våre medarbeidere, skal være trygge når man bor eller oppholder seg på et av våre hoteller.

Vi er forberedt på det uforutsette
Uansett hvilket Rica-hotell du besøker, har vi omfattende sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner som omfatter alle deler av organisasjonen. Samtlige avdelinger gjennomfører risikoanalyser for å avdekke ulike risikoer og videreutvikle gode rutiner og prosedyrer for til en hver tid å være godt forberedt på krisesituasjoner. Ansatte kurses jevnlig innenfor ulike risikoområder, blant annet på årlige brannvernkurs. Disse tiltakene er ikke alltid like synlige for en gjest, men du kan være trygg på at vi er forberedt på, og er trent i, uforutsette hendelser.

Førstehjelpsutstyr på alle hoteller
Skulle det oppstå uforutsette hendelser som for eksempel akutt sykdom eller en skade, så finnes det førstehjelpsutstyr på samtlige hoteller. Ved flere av våre største kurs- og konferansehoteller finnes det også hjertestartere.

Spør oss gjerne om sikkerhet
Informasjon om rømningsveier finner du ved siden av døren på hotellrommet, i tillegg til tydelig skilting i korridorene og i fellesarealer. De ansatte i resepsjonen eller kurs- og konferanseverten er selvfølgelig behjelpelig med informasjon om rømningsveier på forespørsel. Spør gjerne ved innsjekk eller ved begynnelsen av en konferanse.

 

Share this page

Did you find what you're looking for?

Yes No
Sign up for our newsletter Send

Sign up for our newsletter

Sign up for our newsletter

Best rate guarantee