Go directly to content

Go directly to search

Transport

Vi har inngått samarbeidsavtaler med flere transportleverandører og kan tilby flere rabatter hos blant annet SAS og Widerøe.

I forbindelse med kurs og konferanser på våre hoteller, tilbyr vi derfor reise med fly til rabatterte priser.

Rica Hotels gir rabatt på transport til kurs og konferanse i Norge: Widerøe gir inntil 35 % rabatt på normalpris ved flyreise i forbindelse med kurs/konferanse hos Rica Hotels. Rica Hotels gir 10 % rabatt på alle publiserte priser med SAS og Widerøe, unntatt de aller laveste prisene, som rabatteres med 2 %. Rica Hotels hjelper deg med å få en unik rabattkode fra SAS eller Widerøe.

Du kan bestille reisen direkte hos den aktuelle transportleverandør eller hos et reisebyrå. Stort sett står du fritt til å booke om utreisetid og retur helt frem til avreisetidspunktet.

For nærmere informasjon om gjeldende rabatter hos de forskjellige transportleverandørene, ber vi deg kontakte det enkelte hotell.

Share this page

Did you find what you're looking for?

Yes No

Find course and conference hotel

Sign up for our newsletter Send

Sign up for our newsletter

Sign up for our newsletter

Best rate guarantee